over  |  ruimte

A Feeling of Space…

Matisse’s challenge was to “give a small surface the idea of immensity” (Matisse to Charbonnier, 1950). Even when physically small, a painting should convey a feeling of expansive space. Gezien in het Matisse Museum in Nice.

Ruimte ervaren zit ’em volgens Matisse dus niet zozeer in de werkelijke grootte (en dimensies) van een oppervlak, maar veel meer in wat je ermee doet (of niet doet).

Ruimte Vol Leven

Inspirerend! Wat maakt dat ik ‘expansive space’ ervaar in mijn leven? Ruimte ervaar voor wie ik werkelijke ben? Voor het realiseren van mijn levensdoelen? Voor wat ik te zeggen en te doen heb?d En, in de (vele) verschillende rollen die ik vervul? Om te ontdekken en te leren? Om groter te ‘groeien’ en mijn potentieel vol te leven? Interessante vragen waarop uiteraard vele antwoorden mogelijk zijn.

Hoe dan ook, deze vragen houden mij al zo’n beetje mijn hele leven bezig. En, op mijn levensreis heb ik een aantal ontdekkingen gedaan die voor mij mega verschil gemaakt hebben. Deze lessen, inzichten en eureka momenten vormen samen de fundering van mijn leven en hohm.

Verbindende Factor

Het is de verbindende factor die de hoofdrol heeft in mijn leven en in hohm: dat klinkt als home van thuis zijn en tevens het woord ohm in zich draagt; de oerklank van leven waarmee wij allemaal verbonden zijn. Met de bron, elkaar en alles wat er is. Zichtbaar of onzichtbaar. Tastbaar of niet.

  • Natuurlijke Zelf  In de eerste plaats is daar de verbinding met mijzelf. Erken ik wie ik werkelijk ben? Geef ik mijzelf wat ik – op dat moment – nodig heb? Probeer ik iemand te zijn die ik niet echt ben en waarom doe ik dat? Spreek ik mijn waarheid? Deel ik mijzelf oprecht? Vertrouw ik op mijn eigen wijsheid en innerlijke navigatie? Volg ik mijn eigen pad? Luister ik naar de oerklank in mijzelf? Door in verbinding te zijn met mijn oorsprong en van daaruit de verbinding met mijn omgeving te maken, ontstaat er letterlijk ruimte. Ruimte voor mijn oorspronkelijke perspectief. Voor de ander en zijn/haar perspectief.
  • Persoonlijke Ruimte  In de tweede plaats is daar de verbinding met de ruimte waar ik ben. Waar nodigt de ruimte mij toe uit? Ervaar ik een welkom? Voel ik mij vrij of eerder ingesloten? Wil ik blijven of stap ik liever direct weer op? En, hoe creëer ik mijn persoonlijke ruimte zodat deze mij optimaal ondersteunt en bekrachtigt? In de loop van mijn leven werd ik mee er steeds meer van bewust dat de energie van een plek grote invloed heeft op hoe ik me voel, wat ik denk, doe en realiseer. Iets dat de oude Chinese keizers – om maar iets te noemen – al lang wisten. En, zij niet alleen. Afijn, door mij bewust te zijn van wat een ruimte met mij doet en mijn persoonlijke ruimte bewust te creëren, verlies ik geen energie aan zaken die niet voor mij zijn en kan ik mijn aandacht heel gericht focussen op die zaken die voor mij wel van belang zijn. Persoonlijke ruimte bewust creëren.
  • Persoonlijke Levensdoelen  En als laatste is daar de verbinding met waar ik op uit ben in mijn leven. Mijn levensdoelen. Wat wil ik ervaren, creëren en realiseren in mijn leven? Want een leuke relatie met mijzelf en een fijne plek zijn heerlijk, maar als dat het alleen is, wordt het voor mij op den duur toch wel wat saai. Ik wil iets veroorzaken. Iets dat mij uitdaagt om ‘groter te groeien’ en mij op ‘plekken’ brengt die ik nog niet ken. Ja toch? Anyhow, wat je aandacht geeft groeit. Zo ook met mijn levensdoelen. Als ik die ergens achter in een laatje van mijn gedachten laat verstoffen, gebeurt er precies dat. Maar, wanneer ik mijzelf elke dag opnieuw bewust verbindt met mijn levensdoel (van dat moment) en mijn aandacht en focus hierop richt, zie ik het langzaam wortel schieten en stukje bij beetje groeien. Zo simpel eigenlijk. Persoonlijke levensdoelen natuurlijk realiseren. 
Ruimte Bewust Creëren.

Expansive space ervaren zit ’em niet in de grootte (en omstandigheden), maar in wat je met de ruimte (omstandigheden) doet (of niet doet). Ruimte creëren dus. Voor jezelf, je leven en jouw levensdoelen en -dromen. Vanuit verbinding.

De lilnkjes naar de 3 verschillende elkaar aanvullende en versterkende hohm diensten waarmee jij jou ruimte en leven(sdoelen) bewust creëert, vind je hieronder.